Tara Dymus

“Inumia te waimāori hei oranga mōu”

Tara Dymus

Communications Lead

Ko wai Au? (from whose waters do I descend?)

I kauhoe ahau ahau I ngā awa e rua ko Otara, ko Waioweka. He uri ahau no Te Whakatōhea, he mokopuna o Muriwai.

Waimāori is important to me because:

Ki te kore te tangata e inu waimāori, ka mate. Waimāori sustains life, it connects us to our whānau, our tīpuna and our whakapapa.

My favourite part about being in the Fizz Free Campaign team is:

This is my first time being part of the delivery aspect of the Fizz Free Campaign and I am loving it! The kōrero and connection with whānau and hāpori Māori have been so powerful. Our people are natural story-tellers and hearing their stories just does it for me.